ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА
cегодня:
cегодня:
г л а в н а я  как нас найти  |    e-mail  |    english  
 Абитуриентам
 Студентам
 Выпускникам
 Академия
 Наука
 Международная
 деятельность
 Дистанционное
 образование
 История
напиши нам...  |  
Студенты - отличники учебы
по итогам зимней экзаменационной сессии сессии 2007-08 уч. года
Агрономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Алеев М.М.
Казакул Д.В.
Курбатова В.Е.
Медянцева О.В.
Неськин А.В.
Огурцова К.В.
Шахмеева Д.И.

Бабенкова А.А.
Карягина Е.В.
Кривова С.В.
Кузнецова С.П.
Петров М.А.
Сакипова З.Т.

Авдонина А.В.
Брежнева О.С.
Верина К.И.
Горбушина Е.О.
Дедюрина Н.Н.
Жаркова А.М.
Жижин А.А.
Казутина Н.А.
Козлова Е.А.
Криворотова Н.Ю.
Купяков А.М.
Люлькина Н.А.
Малышева С.Р.
Матвиенко Е.В.
Медведева А.Д.
Миронова А.Ю.
Павловская Я.Е.
Ракитин И.Л.
Рухлевич Н.В.
Филилеев А.И.
Черников В.В.
Шагвалеева Р.Р.
Ясницкая Н.В.

Гусева А.А.
Захарова К.И.
Конышина Т.В.
Кузнецова А.В.
Мичурин М.А.
Прокофьев Л.С.
Слезкин П.В.
Фирсов А.В.

Алтунина Н.С.
Вахрушина Е.В.
Гончаренко Н.В.
Грекова Ю.А.
Дубровин А.П.
Егоров А.Г.
Кокотов М.Г.
Коншина А.В.
Котков А.П.
Мамонтов А.С.
Маслова Л.М.
Можгаева Е.В.
Можгаева Н.В.
Новиков Е.А.
Осипова Е.А.
Пашин А.М.
Свиридова С.Д.
Соколова А.И.
Старков В.В.
Суркова В.С.
Тагайкулова А.М.
Теселкина О.А.
Шабанова И.О.
Шепелева С.Н.
 
Факультет БиВМ
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 

Агафонова М.Н.
Артамонова Д.В.
Белугин Р.М.
Борисов Н.С.
Быстряков С.И.
Галеева Г.И.
Груздева С.А.
Игнатьева А.С.
Ильина В.А.
Колесников А.В.
Косяненко А.А.
Лапушкина М.А.
Малюткин Д.С.
Нестерова Н.А.
Пахомова Е.А.
Салейкин А.С.
Самойлова В.В.
Сидорова Е.О.
Сметанко А.Д.
Стручкова А.И.
Фёдоров В.В.
Фёдоров Д.Н.
Холодная А.Н.

Алексеева О.В.
Воробьёв А.Н.
Гришин В.С.
Карамаев В.С.
Каюк С.Н.
Картавцева П.А.
Кижваткина А.И.
Кириллова Е.А.
Михалёва Т.В.
Монин А.А.
Прояев Д.В.
Султангалеева А.М.
Фролова Е.Ф.
Храмова Е.В.
Шаймарданова Г.М.
Шеянов А.С.

Асонова Л.В.
Вахромова Г.С.
Дубовская М.А.
Кадямов Р.Р.
Коржавин А.А.
Корчагина В.А.
Коркин Д.В.
Ключников Л.Н.
Каунина М.Н.
Коцюба Т.А.
Кадыкова С.В.
Мартынова О.В.
Маменков А.В.
Мальцев Д.С.
Михайлова Л.В.
Наумов И.А.
Орымбаев Г.С.
Петрухин А.В.
Рис Е.Н.
Финошина Е.В.
Фаррахова Э.Ф.

Баймишев М.Х.
Горохова Н.А.
Зимовкина Л.А.
Ирха А.В.
Карамаева А.С.
Кирик Е.Л.
Кондратюк А.В.
Виниченко Г.В.
Гилева Т.В.
Лактионова Ю.С.
Мансуров В.Р.
Падисов Д.Е.
Попкова Г.И.
Русин Д.В.
Сидоров В.Н.
Чекушкин А.М.
 
Инженерный факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Ещенкова Е.А.
Крючин А.Н.
Немцев А.А.
Немцев И.А.
Тихонов Л.В.

Голушков А.Ю.
Демин А.С.
Карягин В.А.
Колесникова В.А.
Кудряшов А.В.
Огуречников В.С.
Петров А.В.
Рисбаев А.Х.
Смагин А.С.

Белова Ю.Л.
Булыгина Н.Н.
Денисов М.И.
Еремин В.Н.
Заруцкий Ю.А.
Казанцева Л.П.
Калугин В.Ю.
Колшев А.С.
Лурикова Д.Ю.
Михальченко В.Ю.
Моськин А.В.
Поликарпов Ю.Г.
Савельева И.Ю.
Старков И.В.
Таралев П.В.
Черноног Л.О.

Апаликов К.А.
Голованов Е.В.
Ерзамаев А.С.
Захарова А.С.
Иваняков А.В.
Кирова Н.Ю.
Кондрашина С.П.
Кривоносов Р.В.
Леньшина А.Ю.
Леонтьев С.В.
Лукьянов В.О.
Макаров С.В.
Мальчикова Я.В.
Мамонтов С.В.
Милунов А.А.
Миргазимов А.М.
Николаев А.П.
Панарин М.Н.
Панюков М.А.
Петрушин С.А.
Старостин В.В.
Степанов Д.В.
Тютерев И.О.

Артамонова Т.И.
Бутяев Н.Е.
Волгина Е.Б.
Галанский И.Ю.
Грачев А.С.
Григорьева Ю.П.
Дыренкова Н.А.
Зелева Н.В.
Зотеев С.В.
Касаткин И.И.
Кирова О.В.
Коваленко С.А.
Крылатов Ю.В.
Кузнецов А.А.
Курунов Д.П.
Лупало А.В.
Макарова С.А.
Маликов А.В.
Мальцев В.С.
Мирсаяпов М.З.
Навасардян Г.Г.
Нечаева О.Г.
Паймурзина М.А.
Пронин С.Н.
Сабельников Д.А.
Сансызбаев Д.Т.
Синютин А.П.
Скутина Л.Г.
Теплых И.Г.
Хамидуллов М.Ф.
Шигаева Е.В.
 
Технологический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Мельникова О.О.
Петросян А.О.
Сонин С.А.
Янилина Л.В.

Буланова С. В.
Иванов Н.К.
Казакова Ю. В.
Ролдугина О.Е.
Снисаренко А. С.
Сумская Я.В.
Суслова М. П.
Фролова Е. Г.

Андрейцева А.В.
Боросенков И. Е.
Бычев О. И.
Гуляева Т. В.
Золотых Н. В.
Зырина Д. С.
Ильина Е. П.
Илюшкин С.Ю.
Казакова А.С.
Котенкова О. С.
Малолетняя Р. Н.
Минаева Т. П.
Мюлюкина Е. Ф.
Нагорнова Г.Ю.
Нечаева Н.Г.
Нуреев Р.Р.
Пигарева А.Ю.
Погромская А. П.
Сергеева М. С.
Старостин С .Е.
Хабарова В. С.
Юсупов А.А.

Алехина М.В.
Алимбикова Ф. Л.
Артамонова Е. Д.
Афанасьева И. С.
Афанасьева Р. С.
Ахатчикова А.А.
Галимова А. Р.
Галимуллин Д. Р.
Данилина Е.М.
Дмитриев А.С.
Елаева Т.В.
Ермакова Т. В.
Жучкова Е.В.
Зубарева Е.Ю.
Кондратьева А. Н.
Крайнова Ю. А.
Лаврова Е. С.
Мазитова Н.С.
Парубочая А.С.
Разинкина Н.А.
Рыбакин В.В.
Степанова С.Н.
Таразанова А.И.
Хакимова М. М.
Харитонова Ю.А.
Цыганкова Т. С.
Чернова Д. В.
Чуприна Ю.Н.

Аверьянова А. В.
Анисимова Е. Н.
Белоусова Н. Г.
Белоусова Я. Г.
Борисова Ю. А..
Букреева К. Н.
Булатова Е.В.
Вьюшкин Д.П.
Гайдукова Г.А.
Гайрунова М. В.
Гончарова Е. П.
Губарева З.Н.
Дударева Ю. С.
Едукова М. М.
Иванова О. С.
Каримова Р.Р.
Корабельникова Т. Н.
Литвинова А. А.
Маслова Е. Н.
Мовсесян Г. В.
Нестеренко О. В.
Панарина Д. А.
Пискунов В.В.
Прокаева В.А.
Сасин С. Е.
Суворова Е. В.
Таразанова Т. Н.
Терещенков В. А.
Туляков Р. А.
Черезов Р.А.
Шурганова Н. Ю.
 
Экономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Аджиумерова Э.Э.
Архипова М.В.
Байжуминова А.А.
Бермякова О.И.
Егорова А.Г.
Лаптева А.В.
Миронова В.О.
Мухамеджанова А.Т.
Петров А.А.
Сульдина А.Н.
Терентьева И.Ю.

Варлухина А.В.
Золотухина Ю.Е.
Кабаева О.П.
Кавтасьева Ю.Н.
Панова О.А.
Ромаданова Е.В.
Трондина А.Н.
Хмелев Е.С.

Абсаттарова Э.Ф.
Башкирова Н.Н.
Бегларова М.Э.
Ветлугина Л.Г.
Волкова Н.С.
Давлетова А.П.
Долгошева А.А.
Касаткина Е.А.
Комисарова С.В.
Майорова О.С.
Мельникова Е.А.
Мокеев И.В.
Мустафина Г.Р.
Насырова Л.Г.
Орлова О.И.
Плаксина А.С.
Сопова Е.С.
Сураева С.Н.
Филиппенко Т.О.
Янзина В.В.
Ярулина О.А.

Бокова А.В.
Медянцева Ю.В.
Пенкина Е.А.
Скворцова Е.В.
Форофонтова М.Г.

Архандеева О.В.
Биляров А.Ю.
Ветлугина Л.Г.
Давыдова О.В.
Ермолова В.В.
Ишкина Е.А.
Калякина А.С.
Кудряшова Т.В.
Кукина Н.С.
Левина А.Н.
Моисеева Т.В.
Молчанова Л.Н.
Никифорова Н.А.
Новиков С.Н.
Панферова Т.А.
Попов В.В.
Просвиркина Н.А.
Родионова Т.А.
Савельева О.Г.
Семина Д.А.
Соболева Т.М.
Сорокина Ю.Е.
Татаренцева И.А.
Терентьева А.А.
Тулупова М.А.
Храмцова Т.Г.
Черкасова Е.В.
Шкоденко Е.В.
Шульгина Е.М.
Шумилина Т.В.
Яшина Ю.А.

по итогам летней экзаменационной сессии сессии 2006-07 уч. года
по итогам зимней экзаменационной сессии сессии 2006-07 уч. года
по итогам летней экзаменационной сессии сессии 2005-06 уч. года
по итогам зимней экзаменационной сессии сессии 2005-06 уч. года
наверх
Именные стипендиаты
Расписание занятий
Расписание консультаций
Экзаменационные сессии
Планы учебного процесса
Отличники учебы
Распоряжения, приказы
МУЦ
"Агробизнес"
Студенческий профком
Права и обязанности студентов
© федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Самарская государственная сельскохозяйственная академия", 2018
ssaa-samara@mail.ru     ssaa-samara@yandex.ru     ssaa@ssaa.ru
©   G U S T