ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА
cегодня:
cегодня:
г л а в н а я  как нас найти  |    e-mail  |    english  
 Абитуриентам
 Студентам
 Выпускникам
 Академия
 Наука
 Международная
 деятельность
 Дистанционное
 образование
 История
напиши нам...  |  
Студенты - отличники учебы
по итогам летней экзаменационной сессии сессии 2005-06 уч. года
Агрономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 Авдонина А.В.
 Жижин А.А.
 Иванова Е.И.
 Касацкая М.В.
 Катузина Н.А.
 Купяков А.М.
 Люлькина Н.А.
 Миронова А.Ю.
 Рухлевич Н.В.
 Тершукова Ю.В.
 Шагвалеева Р.Р.
 Ясницкая Н.В.
 Гусева А.А.
 Захарова К.И.
 Конышина Т.В.
 Кузнецова А.В.
 Прокофьев Л.С.
 Пугачев С.Е.
 Сафотин Е.С.
 Слезкин П.В.
 Усманова А.Р.
 Фирсов А.В.
  Алтунина Н.С.
 Белоногова Е.И.
 Вахрушина Е.В.
 Засыпкин М.Е.
 Карпов С.Н.
 Кокотов М.Г.
 Коншина А.В.
 Мамонтов А.С.
 Новиков Е.А.
 Осипова Е.А.
 Позднякова А.И.
 Юдина Ю.В.
 Бозов А.А.
 Гордеева Н.И.
 Громова А.А.
 Савин Н.В.
 Ульянова С.В.
 Халимуллин Р.Р.
 Щетинина С.Ю.
 
Факультет БиВМ
2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Карамаев В.С.
 Каюрова С.В.
 Султангалеева А.М.
 Храмова В.В.
 Шаймарданова Г.М.
 Аносова Л.В.
 Баймишева Ф.Ш.
 Басманова А.И.
 Брюхов Д.С.
 Вахромова Г.С.
 Кадыкова С.В.
 Коржавин А.А
 Коркин Д.В.
 Коцюба Т.П.
 Маменков А.В.
 Михайлова Л.В.
 Наумов И.А.
 Урюпин С.Г.
 Финошина Е.В.
 Шпакова А.Ю.
 Баймишев М.Х.
 Гилева П.В.
 Горбунова Н.В.
 Горохова Н.А.
 Грашин А.А.
 Гусева О.С.
 Зимовкина Л.А.
 Ирха А.В.
 Калистратова А.С.
 Карамаева А.С.
 Лактионова Ю.С.
 Мансуров В.Р.
 Маренков А.С.
 Падисов Д.Е.
 Романчев И.О.
 Сидоров В.Н.
 Сунчелеева Е.Г.
 Тоберт В.С.
 Чекушкин А.М.
 Будаева Е.С.
 Власова Е.Н.
 Воробьева А.Н.
 Гайнуллина З.Ш.
 Галимова М.Г.
 Дедова Е.Л.
 Долинина и.А.
 Ермоленко А.А.
 Ермошкин Д.А.
 Жексимбаева С.У.
 Жилякова Ю.В.
 Зуева Е.В.
 Исаев Ю.О.
 Исаенкова А.В.
 Иванякова Ю.В.
 Катунина Е.А.
 Киселева Ю.А.
 Клементьев М.И.
 Кремлевский А.И.
 Кристойть Л.А.
 Куприянова Е.В.
 Лейман Н.А.
 Мальнев Е.И.
 Миронов А.А.
 Мордвинова Е.С.
 Мухаметов Д.А.
 Нургалиев А.А.
 Нилендер А.В.
 Писарев Е.И.
 Расщупкина Е.Н.
 Сазонова А.С.
 Самолыков Ж.С.
 Сахмишкин А.В.
 Серкова А.А.
 Стенькин А.В.
 Тарасов А.В.
 Тедиков Ю.А.
 Федорова О.Н.
 Шахно В.А.
 Щмидт О.А.
 Юденко М.А.
 
Инженерный факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 Михальченко В. Ю.
 Савельева И. Ю.
 Апаликов А.А.
 Голованов Е.В.
 Дарюнин С.А.
 Захарова А.С.
 Игонин А.Е.
 Кирова Н.Ю.
 Ключникова М.В.
 Кондрашина С.П.
 Милунов А.А.
 Митрофанов Д.С.
 Мухаметзянов Г.Я.
 Панарин М.Н.
 Панюков М.А.
 Петрушин С.А.
 Тютерев Н.О.
 Артамонова Т.И.
 Волгина Е.Б.
 Галанский И.Ю.
 Загорулькин С.В.
 Зелева Н.В.
 Зотеев С.В.
 Грачев А.С.
 Григорьева Ю.П.
 Даренкова Н.А.
 Кузнецов А.А.
 Курунов Д.П.
 Корчагин П.П.
 Лапшин Е.В.
 Макарова С.А.
 Мирсаяпов М.З.
 Нечаева О.Г.
 Паймурзина М.А.
 Пронин С.Н.
 Пятых П.А.
 Сабельников Д.А.
 Сансызбаев Д.Т.
 Скутина Л.Г.
 Шигаева Е.В.
 Абрамов А.П.
 Володина И.С.
 Добрынин Ю.М.
 Дементьев А.А.
 Комаров С.А.
 Кудинова Г.Н.
 Латушкина М.С.
 Медведева А.А.
 Мустафин И.Ш.
 Муфтулов С.С.
 Пеньковский С.А.
 Придиус И.А.
 
Технологический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
 Борисенков И.Е.
 Гуляева Т.В.
 Ильина Е.П.
 Котенкова О.С.
 Ланцова Н.А.
 Малолетняя Р.Н.
 Минаева Т.П.
 Нечаева Н.Г.
 Пигарева А.Ю.
 Сураева Е.Ф.
 Хабарова В.С.
 Афанасьева И.С.
 Афанасьева Р.С.
 Вольнова Е.М.
 Галимова А.Р.
 Ермакова Т.В.
 Зубарева Е.Ю.
 Крайнова Ю.А.
 Лаптева А.В.
 Хакимова М.И.
 Цыганкова Т.С.
 Шлахтер К.С.
 Чернова Д.В.
 Аверьянова А.В.
 Анисимова Е.Н.
 Алкарев А.Н.
 Беришвили Н.Г.
 Беришвили Я.Г.
 Вахтина Н.А.
 Гайдукова Г.А.
 Гончарова Е.П.
 Дударева Ю.С.
 Евстафьев В.В.
 Злобин И.Н.
 Иванов О.С.
 Казакова Ю.С.
 Карлов М.А.
 Корабельникова Т.Н.
 Маслова Е.Н.
 Миглалеева Г.Р.
 Мовсесян Р.В.
 Пиманкина О.Ю.
 Пискунов В.В.
 Панарина Д.А.
 Рябцева О.А.
 Сайдов М.В.
 Суворова Е.В.
 Сасин С.Е.
 Таразанова Т.Н.
 Туляков Р.А.
 Шафранюк Н.В.
 Шляпкина А.С.
 Шурганова Н.Ю.
 Долгих А.И.
 Исаева Н.А.
 Зайцева Т.Н.
 Карташов В.С.
 Корабельникова М.А.
 Коваленко Е.А.
 Коновалова Е.С.
 Лычаева Е.Б.
 Никульшина А.Н.
 Теплякова Т.А.
 Турушкина О.В.
 Соколова Е.В.
 Сысоева С.Н.
 Уварова Е.С.
 Хабибуллина Г.Р.
 Царева Ю.В.
 Шабанова Г.Г.
 
Экономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Аверина О.А.
 Быкова А.Н.
 Волкова Н.С.
 Денисова М.А.
 Джанмулдинова А.И.
 Долгошева А.А.
 Казакова Е.В.
 Комиссарова С.В.
 Мокеев И.В.
 Орлова О.И.
 Павлова Е.А.
 Плаксина А.С.
 Пугачева Ю.Е.
 Рыжкова И.А.
 Скворцова Е.В.
 Филиппенко Т.О.
 Филиппова О.А.
 Ханнанова И.Г.
 Худякова И.А.
 Шатохина М.В.
 Шишков А.В.
 Янзина В.В.
 Янзина Ю.В.
 Ярулина О.О.
 Александрова Н.В.
 Арефьева О.В.
 Бакаева К.В.
 Бакулина А.А.
 Богомолова Е.Е.
 Бокова А.В.
 Дуплитцкая А.В.
 Иванова Е.В.
 Дуплитцкая А.В.
 Кабдулина Н.С.
 Майстренко В.В.
 Медянцева Ю.В.
 Пенкина Е.А.
 Стрельцова О.М.
 Сясищев А.Ю.
 Саниева Ю.В.
 Селихова Г.А.
 Форофонтова М.Г.
 Храмцова Т.Г.
 Шиндряева М.А.
 Щукова А.В.
 Биляров А.Ю.
 Ветлугина Л.Г.
 Гаврилова А.С.
 Ермолова В.В.
 Калякина А.С.
 Каржина Ю.Н.
 Карякина Ю.А.
 Кудряшова Т.В.
 Кузнецова А.В.
 Кукина Н.С.
 Ларцева Е.А.
 Моисеева Т.В.
 Семина Д.А.
 Соболева Т.М.
 Сорокина Ю.Е.
 Попов В.В.
 Просвиркина Н.А.
 Терентьева А.А.
 Урянская Д.В.
 Храмцова Т.Г.
 Шумилина Т.В.
 Яшина Ю.А.
 Алексеева И.В.
 Бояркина О.В.
 Визгалова Н.В.
 Гашигуллина Р.Р.
 Горбушина И.А.
 Гуреева С.Н.
 Жевняк М.В.
 Иванькова Н.И.
 Киселева О.А.
 Куздавлетова Г.Б.
 Петрова С.Ю.
 Раскин А.Н.
 Соколов С.А.
 Степанова Г.В.
 Булыга В.Г.
 Буланова О.А.
 Волгина Е.Ю.
 Грачева М.В.
 Галеева Р.Р.
 Голышевская М.В.
 Гончарова Н.В.
 Захарова С.А.
 Давыдова Е.А.
 Кандраева М.И.
 Кокшева О.В.
 Неманова О.Н.
 Пётова Т.В.
 Пьянзина Т.М.
 Ращупкина О.В.
 Федорищева Т.В.
 Хрисанова И.Е.
 Чеснокова Т.В.
 Юсупов Р.М.
наверх
Именные стипендиаты
Расписание занятий
Расписание консультаций
Экзаменационные сессии
Планы учебного процесса
Отличники учебы
Распоряжения, приказы
МУЦ
"Агробизнес"
Студенческий профком
Права и обязанности студентов
© федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Самарская государственная сельскохозяйственная академия", 2018
ssaa-samara@mail.ru     ssaa-samara@yandex.ru     ssaa@ssaa.ru
©   G U S T