ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА
cегодня:
cегодня:
г л а в н а я  как нас найти  |    e-mail  |    english  
 Абитуриентам
 Студентам
 Выпускникам
 Академия
 Наука
 Международная
 деятельность
 Дистанционное
 образование
 История
напиши нам...  |  
Студенты - отличники учебы
по итогам зимней экзаменационной сессии сессии 2005-06 уч. года
Агрономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Авдонина А.В.
 Горбушина Е.О.
 Казутина Н.А.
 Купяков А.М.
 Михайлов А.Ю.
 Миронова А.Ю.
 Павловская Я.Е.
 Рухлевич Н.В.
 Степанова Т.О.
 Тершукова Ю.В.
 Филилеев А.И.
 Фирсова А.М.
 Черников В.В.
 Шагвалеева Р.Р.
 Гусева А.А.
 Захарова К.И.
 Конышина Т.В.
 Прокофьев Л.С.
 Пугачев С.Е.
 Слезкин П.В.
 Усманова А.Р.
 Алтунина Н.С.
 Биккузин М.Г.
 Вахрушина Е.В.
 Грекова Ю.А.
 Дубровин А.П.
 Давыдова Н.К
 Засыпкин М.Е.
 Казаков В.А.
 Карпов С.Н.
 Коншина А.В.
 Кирюшина Н.С.
 Камнева Т.В.
 Кокотов М.Г.
 Осипова Е.А.
 Позднякова А.И.
 Шепелева С.Н.
 Юдина Ю.В.
 Баранов С.И.
 Бозов А.А.
 Громова А.А.
 Державин А.В.
 Курочкин А.П.
 Носовский А.Н.
 Савин Н.В.
 Тихонов А.С.
 Ульянова С.В.
 Халимуллин Р.Р.
 Шаруев М.В.
 Щетинина С.Ю.
 Батунин А.В.
 Бузуева М.Н.
 Вовчук О.А.
 Вовчук Д.А.
 Гаврилова М.А.
 Куренкова Д.П.
 Кочетков Д.В.
 Кузнецов К.А.
 Минеев К.В.
 Ольхов Е.В.
 Придиус Ю.С.
 Терентьев А.В.
 Фирсова М.М.
 Яковлев В.П.
 
Факультет БиВМ
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
   ---  Асонова Л.В.
 Алексеев А.А.
 Баймишева Ф.Ш.
 Вахромова Н.А.
 Дубовская М.А.
 Кадыкова С.В.
 Касперович Е.А.
 Михайлова Л.В.
 Коцюба Т.П.
 Михайлова Л.В.
 Маменков А.В.
 Наумов И.А.
 Финошина Е.В.
 Шпакова А.Ю.
 Акимов И.В.
 Баймишев М.Х.
 Горохова Н.А.
 Карякин Д.В.
 Калистратова А.С.
 Кирик Е.Л.
 Лактионова Ю.С.
 Нефёдов С.В.
 Олегин Д.Е.
 Русин Д.В.
 Сунчелеева Е.Г.
 Султангалеев С
 Соколов О.А.
 Тарасов А.С.
 Тоберт В.С.
 Чекушкин А.В.
 Ирха А.В.
 Карамаева А.С.
 Мансуров В.Р.
 Падисов Д.Е.
 Сидоров В.Н.
 Винниченко Г.В.
 Клементьев М.И.
 Нагорный В.А.
 Маольнев Е.И.
 Старков М.А.
 Тарасов А.В.
 Галимова М.Г.
 Ермоленко А.А.
 Исаенкова А.В.
 Иванякова Ю.В.
 Катунина Е.А.
 Каданцева Е.М.
 Казанцева А.С.
 Кульмякова Н.Г.
 Кузин Д.Н.
 Лейман Н.А.
 Нургалиева А.А.
 Писарев Е.Н.
 РомановаА.В.
 Тедиков Ю.А.
 Ходякова Л.В.
 Ерофеева ЕА
 Кремлёвский
 Мухаметов Д.А.
 Нилендер А.В.
 Жексимбаева С.У.
 Жилякова Ю.В.
 Зуева Е.В.
 Гайнуллина З.Ш.
 Давыдова Е.М.
 Долина И.А.
 Кристойть Л.А.
 Куприянова Е.В.
 Мордвинова Е.С.
 Серкова А.А.
 Кузнецова А.А.
 Киселёва Ю.А.
 Саморукова Ю.М.
 
Инженерный факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Казлов О.В.
 Куклев А.К.
 Казанцева Л.П.
 Михальченко В.Ю.
 Поликарпов Ю.Г.
 Голованов Е.В.
 Иваняков А.В.
 Кирова Н.Ю.
 Камнев А.В.
 Леньшина А.Ю.
 Лукьянов В.О.
 Мальчикова Я.В.
 Милунов А.А.
 Мамонтов С.В.
 Панарин М.Н.
 Панюков М.А.
 Тютерев И.О.
 Бурлыгин В.В.
 Беседа К.В.
 Волгина Е.Б.
 Гилязов Т.Т.
 Грачёв А.С.
 Дыренкова Н.А.
 Касаткин И.И.
 Корчагин П.П.
 Коваленко С.А.
 Курунов Д.П.
 Кузнецов А.А.
 Лупало А.В.
 Мирсаяпов М.З.
 Нардюжев Д.В.
 Нечаева О.Г.
 Пронин С.Н.
 Паймурзина М.А.
 Скворцов Г.И.
 Сабельников Д.А.
 Сотников Д.Н.
 Галанский И.Ю.
 Григорьева Ю.П.
 Зотеев С.В.
 Зелёнова Н.В.
 Антонов С.М.
 Артомонов И.И.
 Абрамов А.П.
 Беляев С.С.
 Володина И.С.
 Деменьтьев А.А.
 Добрынин Ю.М.
 Маликов А.В.
 Придиус И.А.
 Протасов Н.В.
 Самыкин С.А.
 Александров А.А.
 Алкарёв И.Н.
 Аптикеева А.К.
 Ганичкин К.А.
 Гашенко А.А.
 Захарова М.Г.
 Ирназаров И.Н.
 Кананев М.А.
 Каеткин В.П.
 Кудряшов Р.И.
 Левашов В.Е.
 Морев Е.А.
 Порысев Е.А.
 Пререседов Е.А.
 Саяпин М.С.
 Сурков М.Г.
 Шиманчик О.Н.
 Хургин А.А.
 
Технологический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Архипова Т.В.
 Борисенков И.Е.
 Кастрюлина Н.С.
 Котенкова О.С.
 Ланцова Н.А.
 Нечаева Н.Г.
 Пигарева А.Ю.
 Сураева Е.Ф.
 Хабарова В.С.
 Алехина М. В.
 Алимбикова Ф.Л.
 Афанасьева И.С.
 Афанасьева Р.С.
 Галимова А.Р.
 Ермакова Т.В.
 Зубарева Е.Ю.
 Кондратьева А.Н.
 Курышина А.Н.
 Мазитова Н.С.
 Хакимова М.И.
 Харитонова Ю.А.
 Цыганкова Т.С.
 Чернова Д.В.
 Шлахтер К.С.
 Аверьянова А.В.
 Алкарев А.Н.
 Анисимова Е.Н.
 Беришвили Н.Г.
 Букреева К.Н.
 Вахтина Н.А.
 Гайдукова Г.А.
 Гайрунова М.В.
 Гончарова Е.П.
 Иванова О.С.
 Каримова Р.Р.
 Карлова М.А.
 Литвинова А.А.
 Маслова Е.Н.
 Маханова Ю.А.
 Мингалеева Г.Р.
 Мовсесян Р.В.
 Панарина Д.А.
 Пискунов В.В.
 Рябцева О.А.
 Сасин С.Е.
 Суворова Е.В.
 Таразанова Т.Н
 Терещенков В.А.
 Туляков Р.А.
 Шафранюк Н.В.
 Шурганова Н.Ю.
 Акимова М.М.
 Андреев А.В.
 Бабей В.В.
 Биркина А.Л.
 Гайдукова Е.А.
 Долгих А.И.
 Дубасова В.Я.
 Зайцева Т.Н.
 Исаева Н.А.
 Калмыкова Е.С.
 Карташов В.С.
 Коваленко Е.А.
 Коновалова Е.С.
 Корабельникова М.А.
 Лобова О.М.
 Лычаева Е.Б.
 Никульшина А.Н.
 Первов С.А.
 Синютина Е.А.
 Соколова Е.В.
 Сысоева С.Н.
 Теплякова Т.А.
 Турушкина О.В.
 Хабибуллина Г.Р
 Царева Ю.В.
 Шабанова Г.Г.
 Беляева И.О.
 Брысякина Е.В.
 Быченина М.А.
 Воронина Е.Н.
 Грачева М.Н.
 Зотова Е.А.
 Кагарманова А.Р.
 Каланаков А.А.
 Курмазова Т.С.
 Матвеева О.В.
 Медведева Ю.И.
 Нестеров В.А.
 Неськин Д.В.
 Осипов А.Ю.
 Поросенкова О.С.
 Ревина О.О.
 Рогов С.А.
 Рябова С.В.
 Савушкин А.В.
 Стрельцова Н.А.
 Тулупова О.Н.
 Фирисанова А.П.
 Чумаченко С.А.
 Юркина А.В.
 
Экономический факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
 Абсаттарова Э.Ф.
 Ветлугина Л.Г.
 Гришина О.И.
 Гункина М.В.
 Джанмулдинова А.И.
 Долгошева А.А.
 Захарова Е.А.
 Казакова Е.В.
 Комисарова С.В.
 Пугачёва Ю.Е.
 Павлова Е.А.
 Плаксина А.С.
 Сураева С.Н.
 Мокеев И.В.
 Морковина М.Н.
 Миронов И.М.
 Орлова О.И.
 Фёдорова Е.Н.
 Фёклина М.А.
 Чеснокова И.В.
 Шишков А.В.
 Янзина В.В.
 Янзина Ю.В.
 Арефьева О.В.
 Бокова А.В.
 Бекназарян А.Э.
 Иванова Е.В.
 Медянцева Ю.В.
 Прокопова О.А.
 Скворцова Е.В.
 Стрельцова О.М.
 Учеваткина Н.И.
 Щукова А.В.
 Чернова О.А.
 Чередниченко В.В.
 Биляров А.Ю.
 Ермолова В.В.
 Ишкина Е.А.
 Кудряшова Т.В.
 Кузнецова А.В.
 Ларцева Е.А.
 Моисеева Т.В.
 Новиков С.Н.
 Панфёрова Т.А.
 Сорокина Ю.Е.
 Соболева Т.М.
 Сёмина Д.А.
 Татаренцева И.А.
 Терентьева А.А.
 Урянская Д.В.
 Учайкин М.А.
 Шульгина Е.М.
 Шумилина Т.В.
 Яшина Ю.А.
 Арискина С.С.
 Бояркина О.В.
 Визгалова Н.В.
 Гаршина М.В.
 Гашигуллина Р.Р.
 Горбушина И.А.
 Гуреева С.Н.
 Жевняк М.В.
 Киселёва А.А.
 Куздавлетова Г.Б.
 Отводенко А.В.
 Петрова С.Ю.
 Раскин А.Н.
 Степанова Г.В.
 Соколов С.А.
 Артюнин Ю.А.
 Булыга В.Г.
 Буланова О.А.
 Волгина Е.Ю.
 Грачёва М.В.
 Галеева Р.Р.
 Голышевская М.В.
 Гончарова Н.В.
 Долгова М.А.
 Давыдова Е.А.
 Захарова С.А.
 Захарова Ю.О.
 Кокшева О.В.
 Кандраева М.И.
 Мозолькова О.В.
 Неманова О.Н.
 Пётова Т.В.
 Пьянзина Т.М.
 Ращупкина О.В.
 Федорищева Т.В.
 Чеснокова Т.В.
 Юсупов Р.М.
наверх
Именные стипендиаты
Расписание занятий
Расписание консультаций
Экзаменационные сессии
Планы учебного процесса
Отличники учебы
Распоряжения, приказы
МУЦ
"Агробизнес"
Студенческий профком
Права и обязанности студентов
© федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Самарская государственная сельскохозяйственная академия", 2018
ssaa-samara@mail.ru     ssaa-samara@yandex.ru     ssaa@ssaa.ru
©   G U S T